به رژشاپ خوش آمدید

زیبایی روز دنیا ، مقرون به صرفه و همواره در دسترس

ادکلن ها
(EAU DECOLOGNE)

عطر های ناب با رایحه ای منحصر بفرد

بهداشتی

کیفیتی که انتظارش را داشتید با قیمتی که باور نخواهید کرد.

Instructors

Every year, 810 Dance Floor Studio brings the world’s most relevant talents and choreographers to mentor our students.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Hannah Collins

Acrobatic Dance
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Paul Ward

Hip Hop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kate Price

Contemporary
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nancy Brown

Lyrical Dance

Students Shout Out

Studio Rental

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

Studio A

Studio Size: 42ft x 21ft
Amenities: Air Conditioning, Wi-Fi, Sound System, Dressing Room, Kitchen, Toilets

Studio B

Studio Size: 68ft x 37ft
Amenities: Air Conditioning, Wi-Fi, Sound System, Dressing Room, Kitchen, Toilets

Free Trial Classes

Not sure if we are a good match for you or which style you want to learn? Free trial classes are available, one free class for each style. For more information, get in touch.

ادکلن ها
(EAU DECOLOGNE)

عطر های ناب با رایحه ای منحصر بفرد